Search results

 1. Pojem výchovy a péče v "novém" občanském zákoníku / Ondřej Šmíd.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 1, s. 163-173.
  article

  article

 2. Rozvod manželství nově / Ondřej Šmíd.    Rekodifikace & praxe.Roč. 1, (2013), č. 12, s. 2-5.
  article

  article

 3. Řízení o rozvodu manželství nově / Ondřej Šmíd.    Rekodifikace & praxe.Roč. 2, (2014), č. 1, s. 2-3.
  article

  article

 4. Upbringing of minor children in the Czech republic for the period 1964-2015 / Ondřej Šmíd.    Evolution of private law.2015, s. 195-205.
  article

  article

 5. Vybrané problematické otázky rodičovské odpovědnosti v NOZ / Ondřej Šmíd.    Hamuľák, Ondrej.Rodičovská odpovědnost.Vol. 9, (2014), Suppl. 6, s. 49-60.
  article

  article

 6. Výživné mezi sourozenci / Ondřej Šmíd.    Kontroverzní názory v právu Olomoucké debaty mladých právníků.2015, s. 204-210.
  article

  article

 7. Zamyšlení nad zastoupením nezletilých v občanském soudním řízení / Ondřej Šmíd.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 9, (2014), No. 2, s. 25-35.
  article

  article