Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0116797 xcla^"
 1. Činnosti divize sportu Rady Evropy / Svoboda Bohumil.    Univerzita Karlova. (2001), s. 30-31.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 2. Dopis pražského arcibiskupa z roku 1589 plzeňské městské radě / Jaroslav Douša.    Martinovský, Ivan.XXX (1995), s. 185-187.Minulostí Západočeského kraje.
  article

  article

 3. Eloquent omissions (on the inscriptions SEG VII, 1934, No 22 and 25) / S.V. Novikov.    Univerzita Karlova. (1991), s. 103-117.Graecolatina Pragensia. [Díl] 13.
  article

  article

 4. Najvýznamnejšie dokumenty medzinárodných organizácií podporujúce školskú telesnú výchovu / Antala, B..    10(4) (2000), s. 2-6.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Obraz první pozemkové reformy ve fondech Moravského zemského archívu v Brně / Bohumír Smutný.     (1994), s. 101-105.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 6. Plzeň v edici diplomatických dokumentů ameriského ministerstva zahraničí : badatelská zpráva / Jan Kumpera.    Kumpera, Jan.16 (1995), s. 101-106.Dějepis XIV.
  article

  article

 7. Podvody s finančními instrumenty : jak rozlišit fakta a fikci : co je pravda a co podvod.    Přikryl, Jan.44 (2003), s. 2-8.Ekonom.
  article

  article

 8. Veselé prozpěvování jezenského faráře Františka Hynka Kulíka z roku 1685 / Jaromír Linda.    Martinovský, Ivan.XXX (1995), s. 189-222 : 2 obr..Minulostí Západočeského kraje.
  article

  article

 9. Vyškovská synodální statuta (1413) / Pavel Krafl.    Soukup, Ladislav.35 (2000), s. 67-83.Právněhistorické studie.
  article

  article

 10. Zákup na statcích vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století / Jaroslav Čechura.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 39-62.Právněhistorické studie.
  article

  article