Search results

 1. Domy pánů z Pernštejna v kontextu šlechtické držby v královském městě Brně / Hana Jordánková, Ludmila Sulitková.    Pernštejnové v českých dějinách. (1995), s. 115-132.Pernštejnové v českých dějinách.
  article

  article

 2. L'internement d'Andreas Riedel, jacobin viennois, a Brno / Dušan Uhlíř.    Historický ústav (Akademie věd ČR. (1994), s. 75-87.Historica.
  article

  article

 3. Miroslav Flodr, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století I. Úvod a edice (Rechtsbuch der Stadt Brünn aus der Mitte des 14. Jahrhundert. Bd. I., Einleitung und Edition) / František Hoffmann.    Historický ústav (Akademie věd ČR. (1994), s. 94-98.Historica.
  article

  article

 4. Zkušenosti Policie České republiky z vyšetřování trestné činnosti týrání dětí v městě Brně / František Galanda.    Vraspír, Miloš.19-20 (1996), s. 22-25.Zpravodaj Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
  article

  article