Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0109543 xszp^"
 1. Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy.    Banská Bystrica :  Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB  1998- .  sv.
  journal

  journal

 2. Acta Musaei Scepusiensis.    Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2006-
  journal

  journal

 3. Budování státu / odpovědný redaktor Jaroslav Bohanes.    Brno :  Mezinárodní politologický ústav Právnické fakulty Masarykovy univerzity,  1990 -1996
  journal

  journal

 4. Filmová revue : časopis pre audiovizuálnu kultúru / šéfredaktor Richard Blech.    Bratislava :  Slovenský filmový zväz,  1993-1998
  journal

  journal

 5. Fórum pastorálních teologů ... : sborník / Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, katedra pastorální a spirituální teologie.    Olomouc :  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  Refugium Velehrad-Roma  [2000]- .  sv.
  Fórum pastorálních teologů

  journal

 6. Historia et theoria iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku.    Bratislava :  Právnická fakulta UK,
  http://hticasopis.blogspot.sk/
  journal

  journal

 7. Historický časopis / [hlavný redaktor Lubomír Lipták, Dušan Kováč].    Bratislava :  Slovak Academic Press,  1953-
  Historický časopis

  journal

 8. Historický časopis Slovenskej akadémie vied / zodpovedný redaktor Ľudovít Holotík, Ján Tibenský.    Bratislava :  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
  journal

  journal

 9. Historický sborník Slovenského múzea.    Bratislava : Vydavateľstvo Osveta, 1961 . 1 svazek
  journal

  journal

 10. Javisko / šéfredaktor Martin Jančuška, Eva Vopálenská.    Bratislava :  Obzor,
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.