Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0109276 xcla^"
 1. Der Adel im Turnierbuch Erzherzog Ferdinands II. von Tirol : (Ein Beitrag zur Geschichte des Hoflebens und der Hofkultur in der Zeit seiner Statthalterschaft in Böhmen) / Jaroslav Pánek.    Pánek, Jaroslav.16 (1993), s. 77-96.Folia historica Bohemica. Sv. 16.
  article

  article

 2. Česká advokacie ve světle právních předpisů z let 1868-1914 a jejich dobového výkladu / Stanislav Balík, ml..    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 97-116.Právněhistorické studie.
  article

  article

 3. K archivní restituci s Rakouskem po roce 1918 / Zdeněk Šamberger.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 117-139.Právněhistorické studie.
  article

  article

 4. Konštituovanie československého štátneho zastupiteľstva na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi po vzniku Československej republiky / Ján Zánovit.    Státní zastupitelství.Roč. 13, (2015), č. 2, s. 49-59.
  article

  article

 5. Právní úprava obchodního rejstříku / Myslil, S..    Blanický, Ivan.10 (2002), s. 22-32.Bulletin advokacie.
  article

  article

 6. Prosincová ústava v komparativním kontextu vývoje ústavnosti v Evropě / Karel Klíma.    Právník.roč. 156, (2017), č. 12, s. 1060-1071.
  article

  article

 7. Před Rousseauem ... : počátky myšlenky lidských práv v době Marie Terezie / Ivo Cerman.    Dějiny a současnost.roč. 49, (2017), č. 5, s. 15-17.
  article

  article

 8. Ústavodárný říšský sněm 1848-1849 a jeho poslanec, budoucí notář Antonín Mokrý / Jan Kotous.    Ad notam.roč. 22, (2016), č. 4, s. 13-18.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.