Search results

 1. Arboretum Kórnickie.    Poznań :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Poznaniu,  1955- .  sv.
  journal

  journal

 2. Archeologia Polski.    Wroclaw :  Zaklad narodowy im. Ossolinkich-wydawnictwo,  1957-
  journal

  journal

 3. Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne = časopis historický.    Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2011]-
  journal

  journal

 4. Palaeontologia Polonica.    Warszawa :  Polska akademia nauk,  1929-
  journal

  journal

 5. Prace Komisji Nauk Humanistycznych.    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975- .  svazků
  journal

  journal

 6. Rocznik Olstyński.    Olsztyn : Pojezierze, [1958]-
  journal

  journal

 7. Teatr w Polsce ... : dokumenacja sezonu = Theatre in Poland ... : documentation on the season.  
  journal

  journal