Search results

Records found: 46  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0109195 xcla^"
 1. Akcesorita zajištění dle Nejvyššího soudu - z dobrého sluhy zlým pánem / Jindřich Arabasz, Pavel Boguský.    Právní rozhledy.Roč. 24, (2016), č. 5, s. 153-168.
  article

  article

 2. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polská inspirace / Jan Pichrt.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 23-24, s. 826-829.
  article

  article

 3. Analýza pohybové aktivity polských adolescentních dívek / Krysztof Skalik, Petra Lokvencová, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 63-69.
  article

  article

 4. Deliktuálna zodpovednosťosôb zúčastňujúcich sa na založení kapitálovej spoločnosti v poľskom právnom poriadku / Mateusz Żaba.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), no. 3, s. 97-104.
  article

  article

 5. Democratic backsliding a Ústava ČR / Maxim Tomoszek.    25 let Ústavy České republiky Olomoucké právnické dny (konference.2017, s. 135-145.
  article

  article

 6. Demokratická versus technokratická kontrola ústavnosti, aneb v čem je poučný polský případ / Bolesław Banaszkiewicz.    Právo a bezpečnost.roč. (2016), č. 2, s. 7-41.
  article

  article

 7. Designer drugs - nové syntetické drogy / Adéla Rosůlek.    Kriminalistika.roč. 52, (2019), č. 2, 127-136.
  article

  article

 8. "Dobrá změna" v polské soudní moci / Dariusz Mazur, Żurek, Waldemar.    Státní zastupitelství.roč. 14, (2016), č. 6. s. 8-24.
  article

  article

 9. Domněnky upravené v § 980 odst. 2 o. z. / Petr Tégl.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 6, s. 13-20.
  article

  article

 10. Evropský zatýkací rozkaz a rozhodování ústavních soudů / Jan Filip.    6/8 (2005), s. 1,3-7.Právní zpravodaj.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.