Search results

 1. Administrativní rozvody / Pavla Ládová.    Právo a rodina.Roč. 16, (2014), č. 10, s. 18-24.
  article

  article

 2. Do jaké míry lze akceptovat náboženské aspekty při výuce povinné školní tělesné výchovy? Zkušenosti s muslimskými žáky v hodinách tělesné výchovy v norských školách / Hozman, Z..    Perič, Tomáš. (2001), s. 385-388.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 3. Juniorská reprezentace běžců na lyžích na mezinárodním kempu v Norsku / Klára Krejčířová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 83, č. 1 (2017), s. 45-46.
  article

  article

 4. Měly by nové sporty mít místo ve školních osnovách? Praktické zkušenosti na základě norských učebních osnov / Hozman, Z..    Perič, Tomáš. (2001), s. 60-64.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 5. Mezinárodní seminář pro trenéry běžeckého lyžování v norském Trondheimu / Klára Krejčířová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 83, č. 1 (2017), s. 47-48.
  article

  article

 6. Právo na vzdělávání pohledem Evropy / Jan Čapek.    Rodinné listy.Roč. 2, (2013), č. 12, s. 30-36.
  article

  article

 7. Využití sportu při resocializaci ve vězenství / Ludmila Fialová.    Dobrý, Lubomír.61/5 (1995), s. 9-11.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 8. Vývojové trendy školní tělesné výchovy v Norsku / Hozman, Z. - Frömel, K..    Dobrý, Lubomír.66(6) (2000), s. 12-15.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article