Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0108888 xcla^"
 1. Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945-1985). Část 2 / Karel Schelle.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 155-171.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. Císař Josef II. v Olomouci a Uničově / Jiří Fiala.    Kaňák, Bohdan.2 (1993), s. 162-170.Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci.
  article

  article

 3. Česká a moravská šlechta ve 14. a 15. století / Jaroslav Mezník.    Černý, Bohumil. (1990), s. 7-36.Sborník historický. [Sv.] 37.
  article

  article

 4. Český zemský zákoník / Lukáš Králík.    Právník.roč. 156, (2017), č. 9, s. 783-811.
  article

  article

 5. Horenský řád markraběte Jošta / Jiří L. Bílý.    Univerzita Palackého.19-28.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 6. Jak žili naši předkové před sto lety / Jaroslav Horejsek.    Univerzita Palackého.25 (1990), s. 57-69.Sborník prací historických XIII. Bartoš, Josef.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 7. K internaci Poláků na Moravě v letech 1863-1865 / Arnošt Skoupý.    Univerzita Palackého.25 (1990), s. 47-55.Sborník prací historických XIII. Bartoš, Josef.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 8. K vývoji hrdelního soudnictví na Moravě / Ivan Štarha.    Šimek, Tomáš. (1995), s. 21-28.Hrdelní soudnictví Českých zemí.
  article

  article

 9. Kláštery přemyslovské Moravy / Miloslav Pojsl.    80-90.Sága moravských Přemyslovců.
  article

  article

 10. Konverze ve smluvním systému moravského horenského práva : (příspěvek k dějinám obligačního práva) / Jiří L. Bílý.    Univerzita Palackého.9-20.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.