Search results

 1. Americké lidové tance / Pumpr, J..    Dobrý, Lubomír.66(4) (2000), s. 30-33.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Country dance in physical education of girls at secondary schools / Karel Frömel ... [et al.].    31/1 (2001), s. 13-20 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Interamerický systém ochrany lidských práv : základní dokumenty, instituce a mechanismy (1. část) / Malíř, J..    11/10 (2003), s. 507-512.Právní rozhledy.
  article

  article