Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0106816 xcla^"
 1. Bibliografie článků ročenky Okresního archivu v Olomouci (Státního okresního archivu v Olomouci) za léta 1983-1992 / Heda Minaříková.    Kaňák, Bohdan.2 (1993), s. 64-65.Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci.
  article

  article

 2. Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945-1985). Část 2 / Karel Schelle.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 155-171.Právněhistorické studie.
  article

  article

 3. Bibliografie prací Dušana Třeštíka.    Polívka, Miloslav.3 (1993), s. 13-17.Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 4. Bibliografie prací Jiřího Spěváčka za léta 1983-1993.    Polívka, Miloslav.3 (1993), s. 336-339.Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 5. Bibliografie prací Josefa Zumra z let 1949-1993.    Šnebergová, Irena. (1993), s. 259-282.Po cestách naléhavosti myšlení.
  article

  article

 6. Der Dichter und Schriftsteller Josef Mühlberger / von Rudolf Ohlbaum.    Kroll, Frank-Lothar. (1997), S. 33-54.Flucht und Vertreibung in der Literatur nach 1945.
  article

  article

 7. Folia numismatica č. 1-5 : (bibliografický rejstřík) / Jan T. Štefan.    Sejbal, Jiří.6-7 (1994), s. 101-107.Folia numismatica.
  article

  article

 8. Hrdelní soudnictví českých zemí. Soupis pramenů a literatury. Zámrsk-Pardubice, Státní oblastní archiv ve spolupráci s Východočeským muzeem a Historickým klubem - pobočka Pardubice 1995. 188 s. / Vlastimil Svěrák.    Dvořák, Petr. (1996), s. 387-389.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 9. K šedesátinám PhDr. Květoslavy Haubertové / Vladimír Bystrický.    Martinovský, Ivan.XXX (1995), s. 225-228.Minulostí Západočeského kraje.
  article

  article

 10. Karel Křesadlo : bibliografie / Zdeněk Jaroš.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 302-305.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article