Search results

Records found: 43  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0105550 xpca^"
 1. Analýza faktorů chodeckosti a jejich vliv na tělesné složení u klientek STOB kurzů [rukopis] / Tereza Podzimková.    2013 . 102 s. (153 170 znaků)
  book

  book

 2. Analýza stavu podpůrně pohybového aparátu a zdravotních rizik u sportovních gymnastů staršího školního věku [rukopis] / Lucie Nemerádová.    2016 . 127
  book

  book

 3. B-boying a kruhový provoz ve školní tělesné výchově pubescentů [rukopis] / Michal Polák.    2017 . 89
  book

  book

 4. Dlouhodobé změny v pohybové aktivitě a sedavém chování seniorů navštěvujících Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně [rukopis] / Kamila Bedáňová.    2018
  book

  book

 5. Metodické doporučení pro využití tanečních aktivit v práci s osobami s tělesným postižením - na invalidním vozíku [rukopis] / Tereza Brázdová.    2020 . 58 s. (62 719 znaků).
  book

  book

 6. Ověření test-retestové reliability u elektronické verze dotazníku PAQ-C [rukopis] / Michal Bělovský.    2021 . 38 s.
  book

  book

 7. Pohybová aktivita a sedavé chování seniorů v průběhu preventivních opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 [rukopis] / Kateřina Bartošková.    2022 . 53
  book

  book

 8. POHYBOVÁ AKTIVITA A SEDAVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU NA ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ [rukopis] / Petra Masopustová.    2017
  book

  book

 9. Pohybová aktivita a životní spokojenost seniorů v Olomouci [rukopis] / Klára Kvapilová.    2018 . 57 s. (97 693 znaků)
  book

  book

 10. Pohybová aktivita olomouckých seniorů v kontextu objektivně a subjektivně hodnoceného zastavěného prostředí [rukopis] / Marek Maráček.    2019 . 71 s. (118 250)
  book

  book