Search results

 1. Běžecká abeceda 100x jinak / Marie Doleží, Jana Pelclová.    Dobrý, Lubomír.68(3) (2002), s. 24-26.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Běžecká abeceda 100x jinak. (Část 2) / Marie Doleží, Jana Pelclová.    Dobrý, Lubomír.68(4) (2002), s. 18-19 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 3. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 4. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 8, č. 2 (2004), s.17-30.
  article

  article

 5. Charakteristika tělesného a psychického zatížení dětí ve vyučovacích a tréninkových jednotkách / Karel Frömel, Jana Pelclová, Krystyna Górna, Krysztof Skalik.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.133-139 : grafy.
  article

  article

 6. Komparace vyučovacích jednotek aerobiku v České republice a v Polsku / J. Pelclová, K. Frömel, E. Sigmund, K. Skalik.    Univerzita Palackého.23-25.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 7. Pohybová aktivita studentů s rozdílným studijním programem na univerzitách třetího věku v Brně / Lucie Engelová ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 23-31.
  article

  article

 8. Specifičnosti tělesného zatížení ve vyučovacích jednotkách tance a aerobiku / Jana Pelclová, Karel Frömel, Erik Sigmund.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.299-304 : grafy.
  article

  article

 9. Sportovní zájmy vysokoškoláků v mezinárodním kontextu / F. Neuls ... [et al.].    Univerzita Palackého.59-65.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 10. Srovnání pohybové aktivity a spokojenosti děvčat a chlapců s nižší a vyšší sportovní výkonností v habituálních a progresivních vyučovacích jednotkách tělesné výchovy / E. Sigmund ... [et al.].    Univerzita Palackého.28-41.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article