Search results

 1. Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů / Jakub Morávek.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 21, s. 742-748.
  article

  article

 2. Institut podpůrce ve správním řízení / Martin Škurek.    Subjekty správního řízení.Vol. 9, (2014), Suppl. 5, s. 77-85.
  article

  article

 3. Institut svéprávnosti / Petra Polišenská, Marie Hrabalová, Hana Wolfová.    Právní rádce.Roč. 24, (2016), č. 1, s. 62-66.
  article

  article

 4. Jednání v duševní poruše jako důvod pro žalobu pro zmatečnost / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 5. K čemu bude dobré předběžné prohlášení / Karel Svoboda.    Jurisprudence.Roč. 22, (2013), č. 7, s. 17-21.
  article

  article

 6. K procesní subjektivitě přiznané zákonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí / Renáta Šínová, Jana Malá.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 12, s. 444-448.
  article

  article

 7. K rozsudku Nejvyššího soudu ve věci následků smlouvy uzavřené oběma manželi, jednal-li jeden z nich v duševní poruše / autoři komentáře Petr Tégl, Filip Melzer.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 6, s. 59-60.
  article

  article

 8. Může být právnická osoba svéprávná? / Karel Beran.    Právník.roč. 157, (2018), č. 8, s. 657-669.
  article

  article

 9. Omezení svéprávnosti není nástrojem ochrany společnosti / Zbyněk Vočka.    Národní pojištění.roč. 50, (2019), č. 5, s. 8-10.
  article

  article

 10. Postavení nezletilého plně nesvéprávného rodiče k dítěti / Veronika Vítková.    Hamuľák, Ondrej.Rodičovská odpovědnost.Vol. 9, (2014), Suppl. 6, s. 81-89.
  article

  article