Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0094311 xcla^"
 1. Actio pauliana s cudzím prvkom / Dominika Cukerová.    Právník.roč. 158, (2019), č. 2, s. 201-216.
  article

  article

 2. Akcesorita zajištění dle Nejvyššího soudu - z dobrého sluhy zlým pánem / Jindřich Arabasz, Pavel Boguský.    Právní rozhledy.Roč. 24, (2016), č. 5, s. 153-168.
  article

  article

 3. Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody - konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele) / Luboš Tichý.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 4, s. 34-39.
  article

  article

 4. Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení - zákaz uplatnění a nabytí práva na uspokojení ze zajištění / Petr Sprinz.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 4, s. 115-122.
  article

  article

 5. Právo na splnenie a možnosti jeho obmedzovania / Monika Jurčová.    Právník.roč. 153, (2017), č. 2, s. 114-133.
  article

  article

 6. Relativní majetková práva - zajištění a utvrzení dluhu podle nového občanského zákoníku (NOZ) / Vladimír Rejmont.    Účetnictví.Roč. /50/, (2015), č. 1, s. 44-49.
  article

  article

 7. Smluvní pokuta - vybrané problémy / Karel Šabata.    Obchodní právo.roč. 27, (2018), č. 1, s. 29-44.
  article

  article

 8. Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus sic stantibus, princip pacta sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek v úpravě minimální mzdy z pohledu smluvního práva ) / Alexander J. Bělohlávek.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019, č. 13-14, s. 457-464.
  article

  article

 9. Zabezpečenie spotrebiteľských dlhov v SR a ČR : všeobecný úvod a utvrdzovacie prostriedky / Vladimír Filičko.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 113-132.
  article

  article