Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0093954 xcla^"
 1. Běh subjektivní lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele / Petr Bukovjan.    56/4 (2008), s. 25-27.Práce a mzda.
  article

  article

 2. Doručování výpovědi pro porušení povinnosti při pracovní neschopnosti / Miroslav Hromada.    Soudní rozhledy.roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 244-245.
  article

  article

 3. I minimální porušení pracovní povinnosti může vést k výpovědi / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 12, s. 18-20.
  article

  article

 4. Institut okamžitého zrušení pracovního poměru / Štangová, V..    Havlíček, Karel.1 (2004), s. 2-4.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 5. Je pracovnělékařský posudek závazný? / Bořivoj Šubrt, Petr Bukovjan, Martin Mikyska.    Práce a mzda.roč. 64, (2016), č. 9, s. 16-20.
  article

  article

 6. K zákazu výpovědi a k ochranné době / Hůrka, P..    Havlíček, Karel.7-8 (2003), s. 2-5.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 7. Kdo je v zaměstnání nadbytečný ? / Ladislav Jouza.    Národní pojištění.(2013), Roč. 44, č. 2, s. 25-27.
  article

  article

 8. Kdy musí a kdy nemusí zaměstnanec vrátit odstupné / RWF.    Národní pojištění.roč. 50, (2019), č. 4, s. 22-24.
  article

  article

 9. Nadbytečnost zaměstnance - nejčastější výpovědní důvod / Ladislav Jouza.    Žoha, Milan.Právo pro podnikání a zaměstnání.(2012), Roč. 20, č. 1, s. 31-35.
  article

  article

 10. Náhrada škody - vadné, nezákonné propuštění zaměstnance / Vladimír Rejmont.    Účetnictví.roč. (2018), č. 10, s. 44-49.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.