Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0093581 xcla^"
 1. Evropský justiční prostor v oblasti soukromého práva - reflexe nejnovějšího vývoje / Týč, V. - Rozehnalová, N..    85/2 (2002), s. 114-127.Právny obzor.
  article

  article

 2. Evropský parlament schválil evropský kodex pro elektronické komunikace / Peter Mišúr.    Obchodněprávní revue.roč. 11, (2019), č. 1, s. 17-28.
  article

  article

 3. Fúze a akvizice na společném trhu ES a jejich posuzování z pohledu soutěžního práva po 1. květnu 2004 / Raus, D. - Neruda, R..    V/5 (2004), s. 1, 4-9.Právní zpravodaj.
  article

  article

 4. Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu? / Jiří Novotný.    Forenzní vědy, právo, kriminalistika.roč. 4, (2019), č. 1, s. 79-86.
  article

  article

 5. Na cestě do evropské unie : očekávaný vstup na největší trh světa přinese našim logistickým podnikům významné změny / Handl, V..    Přikryl, Jan.24 (2003), s. viii - ix, příloha.Ekonom.
  article

  article

 6. Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. I. díl / Valentin Foltýn.    Bělovský, Petr.14/1 (2005), s. 17-20.Jurisprudence.
  article

  article

 7. Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. II. díl / Valentin Foltýn.    Bělovský, Petr.14/2 (2005), s. 14-18.Jurisprudence.
  article

  article

 8. Ochrana životního prostředí a úprava vnitřního trhu Evropské unie / Lenka Scheu.    České právo životního prostředí.roč. 18, (2018), č. 1, s. 19-52.
  article

  article

 9. Právo veřejných podpor v rozhodovací praxi v EU a v České republice / Čihula, T..    XII/6 (2003), s. 37-47.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 10. Princip země původu : změny v oblasti volného poskytování služeb / Jan Hradil.    14/1 (2006), s. 10-16.Právní rozhledy.
  article

  article