Search results

  1. Metodologie sociálních věd / František Ochrana ; Vladimír Čechák, Miroslav Krč, recenzovali ; Lenka Sčerbaničová, redakce ; Jan Šerých, grafická úprava.    [Prague] : Karolinum, [2013]  ©2013 . 1 online zdroj (134 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=905900
    Metodologie sociálních věd

    book