Search results

 1. Hrabyňské centrum - možnost kvalitního života zdravotně postižených / Vladana Kubalová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 78-83.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 2. Jsou ústavy pro osoby s postižením "detenční centra"? / Ján Fiala.    15/7 (2007), s. 250-254.Právní rozhledy.
  article

  article

 3. Komplexní řešení životních problémů zdravotně postižených v ÚSP Hrabyně / Jiří Hrček.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 75-77.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 4. Návrhy ve věcech mládeže / Nedorost, L..    Svoboda, Zdeněk.10/7 (2002), s. 28-30.Právní rádce.
  article

  article

 5. Omezení svéprávnosti není nástrojem ochrany společnosti / Zbyněk Vočka.    Národní pojištění.roč. 50, (2019), č. 5, s. 8-10.
  article

  article

 6. Péče o ohrožené děti /.    Rodinné listy.Roč. 5, (2016), č. 1, s. 7-13.
  article

  article

 7. Problematické aspekty při aplikaci předběžného opatření a odnětí dítěte z péče rodičů / Iva Černá.    Peroutková, Věra.9/12 (2007), s. 8-13.Právo a rodina.
  article

  article

 8. Výzkum kvality života v ústavech sociální péče v ČR / Dagmar Pavlů.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 73-75 : tab..Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article