Search results

  1. České trestní právo a zahraniční bojovníci - nové výzvy mezinárodního terorismu / Jiří Jelínek.    Kriminalistika.roč. 50, (2017), č. 3, s. 177-189.
    article

    article

  2. Idealisté, nebo fanatici? : Zahraniční (terorističtí) bojovníci z pohledu mezinárodního práva / Veronika Bílková.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 6, s. 16-23.
    article

    article

  3. Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava / Veronika Bílková.    Trestněprávní revue.roč. 18. (2019), č. 2, s. 40-47.
    article

    article