Search results

 1. Dynamické (procedurální) náležitosti právních úkonů / Marián Rozbora.    Ad notam.(2012), Roč. 18, č. 5, s. 6-9.
  article

  article

 2. K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle insolvenčního zákona / Oldřich Řeháček, Milan Vrba.    Právní rozhledy.(2013), Roč. 21, č. 9, s. 305-312.
  article

  article

 3. Konflikty obchodních podmínek a jejich řešení / Josef Kotásek.    Obchodní právo.Roč. 24, (2015), č. 10, s. 346-359.
  article

  article

 4. Konstitucionalizace soukromého práva na příkladu limitů jednání právnických osob / Pavel Ondřejek.    Jurisprudence.roč. 25, (2016), č. 6, s. 32-41.
  article

  article

 5. Možnosti priameho zastúpenia v rímskom práve / Matúš Nemec.    Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.roč. 37, (2018), č. 2, s. 202-212.
  article

  article

 6. Písemnost, elektronický a biometrický podpis v elektronickém právním jednání / František Korbel, Filip Melzer.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 12, s. 31-36.
  article

  article

 7. Podání přihlášky jako právní jednání / Veronika Pavlíčková.    Acta MUP.Roč. 5, (2014), č. 2, s. 88-96.
  article

  article

 8. Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze. 1. časť / Jaroslav Dolný.    Justičná revue.roč. 71, (2019), č. 4, s. 391-410.
  article

  article

 9. Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze. 2. časť / Jaroslav Dolný.    Justičná revue.roč. 71, (2019), č. 5, s. 524-537.
  article

  article

 10. Procesní odklony a dokazování / Tomáš Behr.    Právo a rodina.roč. 20, (2018), č. 11, s. 6-11.
  article

  article