Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0087163 xcla^"
 1. Aktuálne trendy v právnej úprave riešenia sporov v pracovnom práve Slovenskej republiky / Juraj Hamuľák.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 91-104.
  article

  article

 2. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polská inspirace / Jan Pichrt.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 23-24, s. 826-829.
  article

  article

 3. Efektivní způsob řešení pracovněprávních sporů : mediace / Hana Lenghartová.    Národní pojištění.Roč. 45, (2014), č. 10, s. 25-28.
  article

  article

 4. Historické paralely a perspektíva rozvoja pracovného súdnictva / Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková, Marek Švec.    Acta Iuridica Olomucensia.vol. 11, (2016), Suppl. 1, s. 9-29.
  article

  article

 5. Jánusovská tvár novej úpravy riešenia pracovnoprávnych sporov / Andrej Poruban.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 213-219.
  article

  article

 6. Pokyny a příkazy zaměstnavatele jsou pro zaměstnance "svaté" / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 1, s. 19-23.
  article

  article

 7. Rozhodčí řízení v individuálních pracovních sporech v USA / Martin Štefko.    Právní rozhledy.Roč. 24, (2016), č. 5, s. 167-173.
  article

  article

 8. Řešení individuálních sporů a skončení pracovního poměru skrze ACAS "po anglicku" / Martin Štefko.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 6, s. 3-9.
  article

  article

 9. Športovec ako slabšia procesnoprávna strana / Dominik Marko.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 12, s. 1430-1448.
  article

  article

 10. Vybrané aspekty kolektivní ochrany práv v diskriminačních pracovněprávních sporech podle vzoru USA / Petr Podrazil.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 1, s. 97-107.
  article

  article