Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0086299 xcla^"
 1. (Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy / Petr Černý.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 8, s. 296-298.
  article

  article

 2. Nejčastější problémy ve mzdové agendě / Ladislav Jouza.    Účetnictví.Roč. /51/, (2016), č. 5, s. 41-45.
  article

  article

 3. Odměňování státních zaměstnanců : základní orientace v nové právní úpravě / Helena Úlehlová.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 4, s. 8-13.
  article

  article

 4. Poskytování informací o platech - případová studie soudů na volném poli / Radek Píša.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 8, s. 489-509.
  article

  article

 5. Překonání diskriminace v odměňování mužů a žen : úkol pro trh anebo zákonodárce? / Jana Ondřejková.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 4, s. 16-20.
  article

  article

 6. Zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry ve světle aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu / Vanda Foldová, František Nonnemann.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 63-70.
  article

  article