Search results

 1. Nad koncepcí dovolání v civilních věcech / Bohumil Dvořák.    Právník.roč. 157, (2018), č. 4, s. 343-353.
  article

  article

 2. Opravné prostředky v sociálním zabezpečení / Veselý, J..    4/4 (2003), s. 8-10.Právní zpravodaj.
  article

  article

 3. Proč není jedno, zda ve sporu přivede ke znalci dítě otec, nebo matka? / Tomáš Novák.    Právo a rodina.Roč. 18, (2016), č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 4. Stížnost ve věcném záměru civilního řádu soudního / Dita Frintová.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 18, s. 611-622.
  article

  article

 5. Zásahy do právnych účinkov rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky / Ján Drgonec.    Justičná revue.roč. 68, (2016), č. 12, s. 1311-1343.
  article

  article