Search results

 1. (Niektoré) zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži / Kristián Csach.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 23, (2015), č. 1, s. 9-13.
  article

  article

 2. Darování provozovatelům zdravotnických nebo sociálních dlužeb - aneb omezení darovací autonomie / David Elischer.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 3, s. 11-14.
  article

  article

 3. Konkurenční doložka podle zákoníku práce v souvislostech. Část II. / Andrea Drhová, Alice Mlýnková.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 3, s. 18-25.
  article

  article

 4. Nedovolání se neplatnosti závěti / Roman Fiala.    Ad notam.roč. 25, (2019), č. 3, s. 17-24.
  article

  article

 5. Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci / Ondřej Stehlík, Jakub Dohnal.    Právní rozhledy.Roč. 22, (20014), č. 18, s. 624-628.
  article

  article

 6. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru / Jaroslav Stránský.    Bulletin advokacie.Roč. 23, (2016), č. 5, s. 22-26.
  article

  article

 7. Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru / Dominik Brůha.    Práce a mzda.roč. 67, (2019), č. 10, s. 7-13.
  article

  article

 8. Povinnost zaměstnance k vrácení neprávem vyplacené náhrady mzdy / Miroslav Hromada.    Jasná, Eva.Soudní rozhledy.roč. 22, (2016), č. 10, s. 321-323.
  article

  article

 9. Přístupy k řešení oboustranného omylu při uzavírání smlouvy / Karel Vlček.    Právník.Roč. 152, (2013), č. 11, s. 1113-1131.
  article

  article

 10. Spor o platnost rozvázání pracovního poměru a výzva k práci / Petr Bukovjan.    Práce a mzda.roč. 67, (2019), č. 6, s. 42-46.
  article

  article