Search results

  1. Heterocosmica II : fikční světy postmoderní české prózy / Lubomír Doležel ; redakce Lenka Ščerbaničová.    Prague : Karolinum, [2014]  ©2014 . 1 online zdroj (190 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=986816
    book

    book