Search results

 1. Důstojnost člověka podle Giovanniho Pika della Mirandola - inspirace pro právo / Olga Rosenkranzová.    Právník.roč. 156, (2017), č. 2, s. 134-151.
  article

  article

 2. K návrhu zákona o důstojné smrti / Hlena Krejčíková.    Trestní právo.roč. 20, (2016), č. 4, s. 3-7.
  article

  article

 3. Karikatura v judikatuře Ústavního soudu : ochrana důstojnosti versus svoboda projevu / Jan Broz.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 26, (2018), č. 3, s. 493-516.
  article

  article

 4. Konzervativní teorie přirozeného práva Roberta George / Petr Osina.    Studia iuridica Cassoviensia.roč. 5, (2017), č. 1, s. 13-33.
  http://sic.pravo.upjs.sk
  article

  article

 5. Lidská důstojnost a princip proporcionality / Robert Alexy.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 11, s. 867-878.
  article

  article

 6. Lidská důstojnost v ústavním právu : legitimní argument nebo axiom? / Filip Horák.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 4, s. 3-14.
  article

  article

 7. Ľudská dôstojnost v právnom poriadku SR / Tomáš Ľalík.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 3, s. 327-341.
  article

  article

 8. Má opravdu "každý" právo na život? / Jakub Valc.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 24, (2016), č. 4, s. 597-605.
  article

  article

 9. Rozpornost právní úpravy ČR a názory ESLP v otázce ochrany základních práv při poskytování péče osobám závislým na péči / Elena Pospíšilová.    Kontroverzní názory v právu Olomoucké debaty mladých právníků.2015, s. 101-106.
  article

  article

 10. Sociálna náuka katolickej cirkvi ako inšpirácia pre právnu úpravu pracovného času / Viktor Križan / Viktor Križan.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 199-212.
  article

  article