Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0074381 xcla^"
 1. Daňové podvody v přeshraničním obchodě / Alexej Sato.    Bezpečnostní teorie a praxe.roč. (2018), č. 1, s. 55-64.
  article

  article

 2. Dokazování daňových trestních činů v trestním řízení / Ondřej Lichnovský.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 11-12, s. 253-257.
  article

  article

 3. Karuselové podvody - jak je poznat a vést v nich dokazování / Vít Koupil.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 10, s. 11-14.
  article

  article

 4. Náhrada škody při zkrácení daně / Radek Doležel.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 5, s. 21-23.
  article

  article

 5. Penále za nezaplacené pojistné na sociální pojištění, na zdravotní pojištění a aplikace zásady ne bis in idem / Renata Letková.    Státní zastupitelství.roč. 14, (2016), č. 5, s. 30-33.
  article

  article

 6. Restorativní justice a postih daňových deliktů v České republice / Alexander Nett.    Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach.2014, s. 219-233.
  article

  article

 7. Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem / Jozef Čentéš.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 6-7, s. 759-779.
  article

  article

 8. Typologie podvodů na DPH z pohledu orgánů činných v trestním řízení. II / Jan Staněk.    Kriminalistika.roč. 52, (2019), č. 3, s. 184-201.
  article

  article

 9. Typologie podvodů na DPH z pohledu orgánů činných v trestním řízení. I / Jan Staněk.    Kriminalistika.roč. 52, (2019), č. 2, s. 100-114.
  article

  article

 10. Znovuzavedení trestnosti přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby / Jiří Stratil.    Daně a finance.roč. 24, (2016), č. 3, s. 9-15.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.