Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0062962 xcla^"
 1. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 2. Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby / Barbora Vlachová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 21-25.
  article

  article

 3. Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem / Karel Eliáš.    Právník.Roč. 155, (2016), č. 3, s. 209-232.
  article

  article

 4. Expropriace prostřednictvím kontraktační povinnosti? Aneb k novele zákona o potravinách / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 12, s. 444-449.
  article

  article

 5. Expropriační tituly subjektů soukromého práva / Jkub Handrlica.    Právník.roč. 155, (2016), č. 10, s. 818-828.
  article

  article

 6. Otázka příslušnosti soudů k přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění / Markéta Pospíšilová.    Kontroverzní názory v právu Olomoucké debaty mladých právníků.2015, s. 86-92.
  article

  article

 7. Příslušnost soudů ve věcech vyvlastnění ve vleku neustálých legislativních změn / Jana Volková.    Právní rozhledy.Roč. 21, (2013), č. 19, s. 660-666.
  article

  article

 8. Vyvlastňovací tituly podnikatelů užitečných děl / Jakub Handrlica.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 2, s. 44-50.
  article

  article

 9. Znárodnění a pozemní komunikace / aut.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 18, s. 629-633.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.