Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0062508 xcla^"
 1. Definition of relevant market for the purposes of protection competition on energy markets in the practice of the European Commission / Ondřej Dostál.    European studies.Vol. 5, (2019), č. 205-226.
  article

  article

 2. Důkazní hodnota žádosti o leniency : k "mimořádné důvěryhodnosti" prohlášení žadatele o leniency / Petra Joanna Pipková.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 7-8, s. 193-198.
  article

  article

 3. K určitosti vymezení předmětu šetření na místě ve věcech bid rigging / Michal Petr.    Antitrust.roč. (2017), č. 3, s. 73-79.
  article

  article

 4. Program shovívavosti (leniency) - nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže - podstata a dílčí bilance / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Miloš Kocí.    Právník.roč. 158, (2019), č.- 3, s. 245-282.
  article

  article

 5. Skládačka bid rigging, leniency a trestní odpovědnost / Michal Petr.    Antitrust.roč. (2019), č. 3, s. 73-77.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.