Search results

 1. Dávky sociálního zabezpečení při migraci v rámci EU / Vít Holubec, Gabriela Pikorová.    Bulletin Komory daňových poradců České republiky.roč. (2017), č. 3, s. 18-23.
  article

  article

 2. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v sociálních systémech / Radim Langer.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 3, s. 8-13.
  article

  article

 3. Historický vývoj dávek v mateřství na našem území / Gabriela Halířová.    Univerzita Palackého.212-220.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. Koordinace sociálního zabezpečení v oblasti rodinných dávek / Gabriela Obermannová.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 6, s. 13-17.
  article

  article

 5. Nárok na dávky pěstounské péče při svěření dítěte do péče jiného člověka s odkazem pouze na § 953 OZ. (1.) / Adam Křístek.    Právo a rodina.Roč. 18, (2016), č. 3, s. 11-15.
  article

  article

 6. Nezabavitelná část dávek a exekuce / Andrej Lobotka.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 6, s. 8-9.
  article

  article

 7. Nové rodinné dávky a české právní úpravě jako nástroj slaďování práce a rodiny / Gabriela Halířová.    Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0.2018, sa. 145-160.
  article

  article

 8. Rozšíření dávek poskytovaných otcům v souvislosti s péčí o dítě / Jakub Halíř.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 1, s. 5-8.
  article

  article

 9. Sociálne zákony.    III (2000), s. 353-515.Zákony.
  article

  article

 10. Sociální dávky pro matky - samoživitelky / Jan Přib.    Peroutková, Věra.8/5 (2006), s. 5-9.Právo a rodina.
  article

  article