Search results

 1. Funkční tělesný profil u kvadruplegiků reprezentačních hráčů kvadru-ragby [rukopis] / Martina Musilová.    2015 . 54 s. (69 724 znaků)
  book

  book

 2. Hodnocení vývoje sportovních talentů v atletických sportovních třídách [rukopis] / Petr Mička.    2009 . 125
  book

  book

 3. Kondiční příprava vozíčkářů [rukopis] / Tereza Windischová.    2014 . 89 stran
  book

  book

 4. Nácvik skoku do dálky v podmínkách školní tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Kamila Pospíchalová.  
  book

  book

 5. Reliabilita a souběžná validita nové testové sestavy pro testování motorické výkonnosti u dětí staršího školního věku v regionu Krnov [rukopis] / Josef Rezner.    2017 . 85 stran
  book

  book

 6. Rozvoj koordinace u atletických malých přípravek (6-9) pomocí florbalových cvičení [rukopis] / Helena Hiklová.    2019 . 86 s. (20 369 znaků)
  book

  book

 7. Soubor kondičních cviků s pomůckami pro vozíčkáře [rukopis] / Jana Kuncová.    2011 . 62 s.
  book

  book

 8. TVORBA A OVĚŘENÍ INTERAKTIVNÍCH DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ PRO SKOK VYSOKÝ [rukopis] / Markéta Karpíšková.    2017 . 98 s.
  book

  book

 9. VLIV VIBRAČNÍ PLOŠINY U PACIENTŮ PO PLASTICE LIGAMENTUM CRUCIATUM ANTERIOR (LCA) [rukopis] / Hana Herberová.    2011 . 107
  book

  book

 10. Vplyv kompenzačních cvičení na oslabené svalové skupiny u šprintérov a ich overenie v praxi [rukopis] / Andrea Holleyová.    2014
  book

  book