Search results

  1. Řešení sporů vedoucích k rozvodu manželství v islámu / Lenka Bezoušková.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 21, (2013), Suppl., s. 236-242.
    article

    article

  2. Vypořádání dědictví podle islámského práva / Lenka Bezoušková, Václav Bednář.    Acta Iuridica Olomucensis.Vol. 6, (2011), No. 2, s. 91-113.
    article

    article