Search results

 1. AGC Flat Glass Czech a.s. jako exportér plochého skla do zemí Evropské unie [rukopis] / Veronika Hrabáková.    2010 . 75 s., 8 s. příloh
  book

  book

 2. Aktivní cestovní ruch v České republice zaměřený na ruskou klientelu (Propagace lázeňských zařízení v České republice) [rukopis] / Jan Georgiev.    2006
  book

  book

 3. ANALÝZA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA PODNIKATELSKOU ČINNOST [rukopis] / Karla Svobodová.    2009 . 94 s. (163 199 znaků)
  book

  book

 4. Analýza druhého důchodového pilíře v České republice [rukopis] / Lenka Hýžová.    2014 . 83 s. (125 459)
  book

  book

 5. Analýza ekonomického dopadu kulturní akce pro Olomoucký kraj: Případová studie festivalu PAF [rukopis] / Michaela Šuhajová.    2018 . 106, XIX
  book

  book

 6. Analýza financování vysokých škol v ČR [rukopis] / Marie Janíčková.    2016 . 81 s. (116 019 znaků)
  book

  book

 7. Analýza firemní kultury ve společnosti John Crane Sigma a.s. a návrh na její změnu [rukopis] / Michaela Kočí.    2012 . 77 s. (123 508 znakú)
  book

  book

 8. Analýza fiskální disciplíny a záchranných mechanismů eurozóny [rukopis] / Ondřej Kročil.    2016 . 72 s. (123 062 znaků)
  book

  book

 9. Analýza hospodaření neziskové organizace Maltézská pomoc, o.p.s [rukopis] / Karel Smetana.    2014 . 76 s. (108 150 znaků)
  book

  book

 10. Analýza hospodaření obce Bludov v letech 2008 - 2013 [rukopis] / Michaela Fujašová.    2014 . 82 s. (157 354 znaků).
  book

  book