Search results

Records found: 48  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0048584 xcla^"
 1. Aplikace práva hospodářské soutěže ve sportu a poslední vývoj v této oblasti / Jiří Janák.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 9, s. 16-24.
  article

  article

 2. Aplikace Uber z pohledu (nejen) soutěžního práva / Jan Kupčík.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 13-14, 496-501.
  article

  article

 3. "Big Data" z pohľadu práva hospodárskej súťaže / Rastislav Funta.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 8-9, s. 902-915.
  article

  article

 4. Complex relations between EU Competition and public procurement law / Michal Petr.    European studies.Vol. 3, (2016), s. 100-114.
  article

  article

 5. Dobré mravy v judikatuře Ústavního soudu ČR / Kamila Bubelová.    Právní fórum.Roč. 7, č. 1 (2010) , s. 1-7.
  article

  article

 6. Domněnka vzniku škody : potencionální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného / Petra Joanna Pipková.    Obchodněprávní revue.roč. 11, (2019), č. 5, s. 113-121.
  article

  article

 7. Dopady reformy správního trestání na protiprávní jednání v oblasti hospodářské soutěže / Richard Neruda, Kateřina Staňková, Michala Hengalová.    Antitrust.roč. (2018), č. 1, s. 4-10.
  article

  article

 8. Důkazní hodnota žádosti o leniency : k "mimořádné důvěryhodnosti" prohlášení žadatele o leniency / Petra Joanna Pipková.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 7-8, s. 193-198.
  article

  article

 9. Facebook z pohľadu súťažného práva / Rastislav Funta.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 1, s. 1-16.
  article

  article

 10. Google opět před Evropskou komisí - může být open-source proti soutěži? / Jakub Harašta.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 10, s. 282-285.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.