Search results

 1. Aktuální trendy cestovního ruchu v kontextu řešení regionálních disparit : seminář / [editor vydání Petr Studnička, Martina Vrchotová].    Praha :  Vysoká škola hotelová v Praze,  2011 . 154 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Aktuální trendy cestovního ruchu v kontextu řešení regionálních disparit

  book

 2. An atlas of poverty in America : one nation, pulling apart, 1960-2003 / Amy K. Glasmeier.    New York, N.Y. ; London :  Routledge,  c2006 . xix, 97 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  An atlas of poverty in America

  book

 3. Bohatým brát, chudým dávat : finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí / Romana Mynaříková.    Praha :  Matfyzpress,  2011 . 103 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
  Bohatým brát, chudým dávat

  book

 4. EU cohesion policy after enlargement / edited by Michael Baun and Dan Marek.    Basingstoke ; New York. N.Y. :  Palgrave Macmillan,  2008 . xvii, 295 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  EU cohesion policy after enlargement

  book

 5. The Euroepan Union beyond the polycrisis? : integration and politicization in an age of shifting cleavages / edited by Jonathan Zeitlin and Francesco Nicoli.    London ; and New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020 . ix, 153 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  The Euroepan Union beyond the polycrisis?

  book

 6. Hospodářský rozvoj regionů : vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita / Miroslav Žižka a kolektiv.    [Praha] :  Professional Publishing,  2013 . 224 s., [8] s. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Hospodářský rozvoj regionů

  book

 7. Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi / Martina Hamplová.    Praha :  Matfyzpress,  2011 . 139 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
  Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi

  book

 8. Místně obvyklé nájemné / Tomislav Šimeček (vedoucí autorského kolektivu) ... [et al.].    Praha :  Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR,  2010 . 75 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Místně obvyklé nájemné

  book

 9. Rating  4/5, rated 1x
  Nic se tady neděje... : životní podmínky na periferním venkově / Josef Bernard (ed.), Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Jiří Šafr, Martin Šimon, Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2018 . 243 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Z000100
  Nic se tady neděje

  book

 10. Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života / Jana Temelová, Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček (eds).    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2012 . 203 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

  book