Search results

  1. Evropské mezinárodní právo soukromé a zamyšlení nad výročím Římských smluv / Monika Pauknerová.    Právník.roč. 156, (2017), č. 3, s. 179-191.
    article

    article

  2. Kolize kolizních norem - aneb k úpravě kvalifikace a zpětného odkazu v zákoně o mezinárodním právu soukromém / Naděžda Rozehnalová.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 22, (2014), č. 4, s. 304-315.
    article

    article