Search results

  1. Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-26. októbra 2007 v Starej Lesnej / [zostavovateľ Ján Husár].    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2008 . vi, 300 s.
          Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
    PF200000
    article

    article