Search results

 1. Algoritmy zpracování obrazu použitelné pro výzkum krajiny narušené těžbou a zpracováním nerostných surovin [rukopis] / Eva Nováková.  
  book

  book

 2. Analýza rizika šíření kalamitních komárů v okolí vybraných líhnišť Olomouckého kraje [rukopis] / Petr Pachta.    2009 . 53 s.
  book

  book

 3. Detekce tepelného znečištění pomocí materiálů DPZ [rukopis] / Jan Prislinger.    2008
  book

  book

 4. Modelace podloží křídových sedimentů oblasti strážského bloku severočeské křídy [rukopis] / Adam Blažek.  
  book

  book

 5. Modelování krajinných změn v prostředí IDRISI [rukopis] / Vilma Benešová.    2008
  book

  book

 6. Soubor družicových map vybraných objektů dopadu lidské činnosti na krajinu v ČR [rukopis] / Aleš Vávra.    2008
  book

  book

 7. Spektrální indexy ve fyzickogeografickém a geologickém výzkumu [rukopis] / Petr Závodník.  
  book

  book

 8. Temporální analýza využití země v okolí vybraných těžebních prostor na Sokolovsku [rukopis] / Jan Harbula.    2008
  book

  book

 9. Vybrané geologické hyperspektrální analýzy [rukopis] / Miloslav Jančík.  
  book

  book

 10. Využití distančních dat při monitoringu sněhové pokrývky [rukopis] / Petra Tolaszová.    2008
  book

  book