Search results

  1. Poznámky k hodnocení publikací v rámci Oborového a verifikačního hodnotícího panelu pro obor právní vědy a v rámci Expertního panelu společenské vědy / Monika Pauknerová.    Jurisprudence.roč. 25, (2016), č. 6, s. 63-66.
    article

    article