Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0025857 xcla^"
 1. Age management jako nástroj personální politiky / Libuše Čeledová, Karolína Babková, Vladimír Rogalewicz, Rostislav Čevela.    Národní pojištění.Roč. 45, (2014), č. 11, s. 34-37.
  article

  article

 2. Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání / Jan Urban.    Práce a mzda.roč. 65, (2017), č. 4, s. 33-38.
  article

  article

 3. Jak se ucházet o zaměstnání / Stýblo, J..    LI/10-11 (2003), s. 83-89.Práce a mzda.
  article

  article

 4. Jak vést a organizovat výběové rozhovory / Jan Urban.    Práce a mzda.roč. 66, (2018), č. 1, s. 45-50.
  article

  article

 5. Jak volit ukazatele personálního controllingu / Jan Urban.    Práce a mzda.Roč. 64, (2016), č. 4, s. 39-44.
  article

  article

 6. Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace / Jan Urban.    Práce a mzda.roč. 65, (2017), č. 6, s. 33-38.
  article

  article

 7. Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti / Jan Urban.    Práce a mzda.roč. 66, (2018), č. 7-8, s. 35-40.
  article

  article

 8. K otázce způsobilosti být členem statutárních a dozorčích orgánů pojišťovny a zajišťovny / Dvořák, T..    Winterová, Alena.49/4 (2001), s. 229-238.Právní praxe.
  article

  article

 9. Lidský činitel ve veřejné správě / Milan Polián.    Univerzita Palackého.161-165.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 10. Motivace zaměstnanců : proč nepůsobí, jak by měla, a jak tomu předejít / Jan Urban.    Práce a mzda.roč. 65, (2017), č. 2, s. 41-46.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.