Search results

 1. (Ne)podepisování elektronického právního jednání / Adam Jareš.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 5, s. 19-23.
  article

  article

 2. The analysis and comparison of the development of the information society in the Czech Republic and the EU / Jana Bellova.    European studies.Vol. 3, (2016). s. 271-286.
  article

  article

 3. Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice / Dominika Galajdová, Jan Zibner.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 5, s. 146-149.
  article

  article

 4. Další prohlubování elektronizace veřejné správy / Irena Kašparová.    Veřejná správa.roč. 30, (2019), č. 12, s. 8-9.
  article

  article

 5. Datové schránky v České republice / Pavel Mates, Vladimír Smejkal.    Justičná revue.roč. 68, (2016), č. 5, s. 622-631.
  article

  article

 6. Dva roky se zákonem o zadávání veřejných zakázek a jejich přelomová elektronizace / Kristýna Tlustošová.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 1, s. 8-11.
  article

  article

 7. Dynamický nákupní systém nové generace / Kateřina Burešová.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 6, s. 202-205.
  article

  article

 8. E-government jako nástroj vyšší efektivity veřejné správy z pohledu teoretické právní vědy / Radim Polčák.    Skálová, Pavla.38/3 (2005), s. 150-156.Správní právo.
  article

  article

 9. E-government v české veřejné správě / Pavel Mates.    13/8 (2005), s. 283-286.Právní rozhledy.
  article

  article

 10. Elektronická výměna dat v rámci evropské koordinace sociálního zabezpečení / Ladislav Švec.    Bulletin Komory daňových poradců České republiky.roč. (2017), č. 3, s. 32-34.
  article

  article