Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth m0169638^"
 1. (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja "Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ" / [zostavila Daniela Lengyelová].    Bratislava :  Slovak Academic Press,  2005 . 349 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 2. Ako právo reaguje na novoty / editor Eduard Bárány.    Bratislava : VEDA ; Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2015 . 391 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Ako právo reaguje na novoty

  book

 3. Aktuálne otázky obchodného práva : materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe" / [zostavili Tatiana Weissová, Viliam Janáč].    Bratislava :  SAP - Slovak Academic Press,  2008 . 168 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aktuálne otázky obchodného práva

  book

 4. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918 / [vypracoval a redigoval kolektív].    Bratislava :  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  1971 . 447 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 5. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. II, 1918-1945 / [vypracoval a redigoval kolektív].    Bratislava :  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  1973 . 781 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 6. Jubilejní sborník : u příležitosti XXV. Konference Karlovarské právnické dny 2017 = Festschrift : bei Gelegenheit der XXV. Konferenz Karlsbader Juristentage 2017 / pořadatel Spolek Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků ; spolupořadatelé Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e. V., Slovenská advokátska komora, Forschungsinstitut für mittel und osteuropäisches Wirtschaftsrecht e. V., Wien, Industrie und Handelskammer Oberfranken, Internationales Fachininstitut für Steuer und Wirtschaftsrecht e. V., Ústav štátu a práva SAV, Ústav státu a práva AV ČR ; ve spolupráci Ministerstvo spravedlnosti, Notářská komora ČR, Notárska komora SR, Unie podnikových právníků ČR, Velvyslanectví ČR v Rakousku ; v součinnosti Nakladatelství Leges, s. r. o., Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., Nakladatelství C.H. Beck, s. r. o., ATLAS consulting, spol. s r. o., Economia, a. s., OBCZAN.cz, Konkursní noviny, Právní rádce, ePrávo.cz, Jiné právo, právní prostor.cz ; partnerství AGROFERT, a. s., ČEZ, a. s., amyra, s. r. o. ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý a Simona Úlehlová.    Praha : Leges, 2017 . 294 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Jubilejní sborník

  book

 7. Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia : materiály z konferencie konanej v dňoch 14.-15. novembra 2006 v Bratislave v rámci riešenia úlohy štátneho programu výskumu a vývoja "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe" / [zostavila Tatiana Weissová].    Bratislava :  Slovak Academic Press,  2006 . 130 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 8. Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe / [editor Daniela Lengyelová].    Bratislava :  Bratislavská vysoká škola práva,  2009 . 480 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Pluralizmus moci a práva

  book

 9. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva / Marián Kropaj.    Bratislava :  Veda,  2013 . 271 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva

  book

 10. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.    Bratislava,
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.