Search results

 1. Antidopingová prevence u dětí a mládeže / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 127-136 : 11 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 2. Divácká reflexe sportu / Pavel Slepička a kolektiv.    Praha :  Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum,  2010 . 181 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z100100
  Divácká reflexe sportu

  book

 3. Doping jako psychosociální problém / Pavel Slepička.    Univerzita Karlova. (2001), s. 271-274.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 4. Fair play a současný sport / Pavel Slepička.    Perič, Tomáš. (1997), s. 523-524.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 5. Fotbalové diváctví jako sociální jev / Pavel Slepička, Petr Kavalíř.    Teplý, Zdeněk.roč. 7, č. 2 (2003), s. 7-20.Česká kinantropologie.
  article

  article

 6. Globalizovaný sport a národní identita / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    16/1 (2006), s. 15-18.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Kognitivní funkce a některé faktory aktivního životního stylu a kvality života u seniorů / Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Veronika Houdová.    Česká kinantropologie.roč. 17, č. 4 (2013), s. 53-64.
  article

  article

 8. Motivační orientace a doping ve sportu dětí a mládeže / Pavel Slepička, Kateřina Novotná, Radka Hlaváčková, Jiří Mudrák, Irena Slepičková.    Česká kinantropologie.roč. 20, č. 1 (2016), s. 7-18.
  article

  article

 9. Možnosti antidopingové prevence u dětí a mládeže / Pavel Slepička, Irena Slepičková.    Dobrý, Lubomír.62/8 (1996), s. 10-12.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 10. Physical education and the development interests of children's in physical education / Petr Jansa ... [et al.].    Rychtecký, Antonín.30/2 (1994), s. 53-66 : 8 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article