Search results

 1. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy / Petr Vojtek, František Púry.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 11-12, s. 346-352.
  article

  article

 2. Aktuální otázky trestního postihu daňových úniků / Púry, František.    Jasná, Eva.1 (2005), s. 1-10.Trestněprávní revue.
  article

  article

 3. Alternativní řešení trestních věcí v praxi / Alexander Sotolář, František Púry, Pavel Šámal.    Praha :  C.H. Beck,  2000 . XV, 468 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF220100
  Alternativní řešení trestních věcí v praxi

  book

 4. Dne 1. července nabyla účinnosti euronovela TrZ / Púry, Fr..    3/7 (2002), s. 1, 3-6.Právní zpravodaj.
  article

  article

 5. Elektronické důkazy v trestním řízení / Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta a kolektiv.    Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 253 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000
  Elektronické důkazy v trestním řízení

  book

 6. K možnostem a limitům využití institutu utajených svědků / Sotolář, A. - Púry, F..    Jasná, Eva.2/2 (2003), s. 37-47.Trestněprávní revue.
  article

  article

 7. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv.    V Praze : C.H. Beck, 2015 . xiv, 164 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000200
  Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

  book

 8. Nad aktuální judikaturou k trestným činům hospodářským a proti majetku / Púry, F. - Šámal, P..    Jasná, Eva.6 (2004), s. 205-215.Soudní rozhledy.
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky : k některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže / František Púry, Jiří Říha.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 1, s. 15-22.
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky : k otázce policejní provokace. K přípustnosti stížnosti proti usnesení (ne)vyloučení soudců trestního senátu Nejvyššího soudu / František Púry, Michala Ošlejšková.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 6, s. 146-151.
  article

  article