Search results

 1. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy / Filip Křepelka.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/6 (2006), s. 647-671.Právník.
  article

  article

 2. Evropská unie z pohledu pacientů a financování ve zdravotnictví / Křepelka, F..    Havlíček, Karel.VII/6 (2003), s. 2-5.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 3. Evropské zdravotnické právo / Filip Křepelka.    Praha :  LexisNexis CZ,  2004 . 135 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Evropské zdravotnické právo

  book

 4. Kompendium evropského ústavního práva / David Kosař, Filip Křepelka, Ladislav Vyhnánek.    Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 265 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Kompendium evropského ústavního práva

  book

 5. Mezinárodní a evropské mechanismy omezení státních (veřejných) podpor : jednotlivé formy podpory / Křepelka, F..    11/3-4 (2002), s. 51-54.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 6. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi / Filip Křepelka. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi, 2007   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 130 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 7. Nahrazování směrnic nařízeními (důvody, skutečnost, možnosti) / Filip Křepelka.    Právník.roč. 156, (2017), č. 3, s. 213-234.
  article

  article

 8. Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví / Filip Křepelka.    15/1 (2007), s. 42-51.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 9. Omezení státních podpor právem ES a české soudy / Filip Křepelka.    Bělovský, Petr.15/6 (2006), s. 7-13.Jurisprudence.
  article

  article

 10. Právo Evropské unie a obchod s léčivy / Křepelka, F..    Havlíček, Karel.7/4 (2003), s. 7-9.Zdravotnictví a právo.
  article

  article