Search results

 1. Azylové právo v evropském kontextu / Karel Klíma a kolektiv.    Praha : Metropolitan University Prague Press, 2017 . 219 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Azylové právo v evropském kontextu

  book

 2. Constitutional law of the Czech Republic / Karel Klíma.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2008 . 447 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Constitutional law of the Czech Republic

  book

 3. Encyklopedie ústavního práva / Karel Klíma a kolektiv.    Praha :  ASPI,  2007 . xxii, 751 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Encyklopedie ústavního práva

  book

 4. Evropské právo / Karel Klíma a kolektiv.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2011 . 579 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300300
  Evropské právo

  book

 5. Interpretace práva ústavními soudy : (teoretické reflexe) : sborník příspěvků z mezinárodního teoretického semináře "Interpretační rozsah právního řádu v rozhodování ústavního soudu" pořádaného Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni / editor Karel Klíma.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2006 . 126 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Interpretace práva ústavními soudy

  book

 6. K rozboru ústavních prvků EU (současný stav) / Karel Klíma.    Univerzita Komenského v Bratislave.66-76.Ústavný poriadok Európskej únie a jeho vplyv na ústavu a zákony členských štátov.
  article

  article

 7. Komentář k Ústavě a Listině / Karel Klíma a kolektiv.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2005 . 1019 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF210200
  Z000100
  Komentář k Ústavě a Listině

  book

 8. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl / Karel Klíma a kolektiv.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 901 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF400400
  Z000100
  Komentář k Ústavě a Listině

  book

 9. Komentář k Ústavě a Listině. 2. díl / Karel Klíma a kolektiv.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . s. 923-1441
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF400400
  Z000100
  Komentář k Ústavě a Listině

  book

 10. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva / Karel Klíma.    Praha :  Wolters Kluwer ČR,  2015 . xx, 332 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
  Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva

  book