Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth m0081951^"
 1. Archeologia i jej problemy / Siegfried J. de Laet ; przekład Konrada i Stefanii Jażdżewskich z uzupeľnieniami autora.    Warszawa :  Państwowe wydawnictwo naukowe,  1960 . 167 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 2. Atlas do pradziejów Słowian. Część I, Mapy / Konrad Jażdżewski.    Łódż :  Książka i Wiedza,  1949 . 20 s. map
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 3. Atlas do pradziejów Słowian. Część II, Tekst / Konrad Jażdżewski.    Łódź :  Lódzkie Towarzystwo Naukowe,  1948 . 139 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 4. Atlas to the prehistory of the Slavs. Part I, Maps / Konrad Jażdżewski.    Łódż : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1949 . 2 nečíslované listy, 20 listů obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 5. Gdzie była prakolebka Słowian / Konrad Jażdżewski.    Łódz :  Czytelnik,  1947 . 32 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 6. Kultura puharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej / Konrad Jażdżevski.    Poznań : Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, 1936 . 457 stran, lxxiii listů obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 7. Prace i materiały : Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi / K. Jażdżewski, L. Gabałówna, H. Wiklak, E. Kaszewska, Z. Kaszewski, J. Piaskowski, A. Nowakowski. 11, 1964   .  Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964 . 296 stran, 1 složený list obrazové přílohy
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 8. Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna = Travaux et Matériaux du Musée Archéologique et Etnographique de Łódź. Série Archéologique.    Łódź : Państowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
  journal

  journal

 9. Przewodnik po Muzeum Archeologicznym w Łodzi / autor: Konrad Jażdżewski.    Łodż : Wydawnictvo Ministerstwa kultury i sztuki : nakładem Muzeum Archeologicznego w Łodźi, 1951 . 135 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 10. Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań / Waldemar Chmielewski ; redaktor: Konrad Jażdżewski.    Łodź : Wydawnictwo Muzeum archeologicznego, 1952 . 109 stran, 3 nečíslované složené listy
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.