Search results

 1. Aerobic and anaerobic capacity in elite moutain bikers / Jan Heller, Jiří Novotný.    Rychtecký, Antonín.33/1 (1997), s. 61-68.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 2. Aktivní životní styl a rekreační cyklistika : zdravotní přínos a fyziologický profil cyklistů ve věku 11-66let / Jan Heller, Pavel Vodička, Ivana Kinkorová.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 3 (2009), s. 86-94.
  article

  article

 3. Anaerobic capacity in elite male and female gymnasts / Jan Heller ... [et al.].    Rychtecký, Antonín.34(2) (1998), s. 75-81 : 3 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 4. Anaerobic power and capacity in young and adult football (soccer) players / Jan Heller ... [et al.].    Rychtecký, Antonín.31/1 (1995), s. 73-83 : 5 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 5. Anaerobic power and capacity in young and adult ice hockey players / Jan Heller, Tomáš Perič.    Rychtecký, Antonín.32/2 (1996), s. 43-50 : 4 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 6. Anaerobní výkonnost a její sledování u mládežnické triatlonové reprezentace / Slaba, R. ... [et al.].    Perič, Tomáš. (2001), s. 328-330 : tab..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 7. Anaerobní zátěžová diagnostika a její on-line softwarové řešení / Jan Heller, Vlastimil Rokoš, Karel Zelenka.    Perič, Tomáš. (1997), s. 475-476.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 8. "Cílové zóny" srdeční frekvence ve školní tělesné výchově? / Jan Heller.    Dobrý, Lubomír.62/4 (1996), s. 38-44 : 1 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 9. Coefficient of energy demands of running in young and adult female athletes / Václav Bunc, Jan Heller, Jiří Leso.    Kössl, Jiří.27/2 (1991), s. 19-28 : 2 tab., 2 grafy.Acta Universitatis Carolinae. Gymnica.
  article

  article

 10. Diagnostika anaerobního výkonu a anaerobní kapacity pomocí "all-out" testů / Jan Heller.    Dobrý, Lubomír.61/4 (1995), s. 35-40 : 2 obr., 1 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article