Search results

 1. Aggressiveness and selected personality dimensions of players / Karol Görner, Miroslava Rošková, Mária Gregáňová.    Hradec Králové : Gaudeamus, 2018 . 117 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Aggressiveness and selected personality dimensions of players

  book

 2. Aktuálny stav telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11-15 ročných rómskych chlapcov vo Fiľakove / L. Bence, K. Görner.    Univerzita Palackého.57-62 : il..Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice.
  article

  article

 3. Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12-15 rokov na začiatku nového storočia / Karol Görner, Jaroslav Kompán.    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2008 . 131 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book

 4. Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 16-18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne / [autori Karol Görner, Peter Mandzák].    Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela,  2011 . 109 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book

 5. Možnosti uplatnenia turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie / Jaroslav Kompán, Karol Görner.    Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela,  2007 . 63 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book

 6. Outdoor activities and their impact on forming lifestyle / Stanislava Straňavská, Karol Görner.    Hradec Králové : Gaudeamus, 2018 . 112 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Outdoor activities and their impact on forming lifestyle

  book

 7. Personality characteristics and the quality of basketball referee performance / Karol Görner, Miroslava Rošková, Vladimíra Sýkorová.    Hradec Králové : Gaudeamus, 2017 . 119 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Personality characteristics and the quality of basketball referee performance

  book

 8. Pešia turistika ako vhodný identifikátor zmien prejavujúcich sa v kardiovaskulárnom systéme rekreačnej športovkyne na úrovni stredohoria / Karol Görner, Jaroslav Kompán.    Masarykova univerzita.47-50 : tab..Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article

 9. Pohľad na olympijské a paralympijské hry Sydney 2000 očami žiakov druhého stupňa základných škôl v Banskej Bystrici / Görner, K..    11(1) (2001), s. 16-19.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 10. Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu / Karol Görner, Jaroslav Starší.    Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela,  2001 . 162 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book